Azyl pes Krásný Les, z. s.


Vítáme Vás na našich stránkách  AZYL PES KRÁSNÝ LES, z. s.

Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky a zajímáte se o zvířata, kterým život připravil nelehké překážky  a často je nutil o vlastní život bojovat.

 

UPOZORNĚNÍ:  Webové stránky Azyl pes Krásný Les, z. s. a webové stránky ÚTULKU Azyl Pes jsou propojené, takže z našich stránek se dostanete i na stránky útulku a naopak.

 

Účel  Azyl pes Krásný Les, z. s. je:

 

  1. Hlavním účelem zapsaného spolku je ochrana opuštěných a týraných psů a koček, včetně zajištění veterinární péče. Odchyt zatoulaných psů i koček a navrácení jejich vlastníkům, případně umístění do nových domovů.
  2. Kastrační program.
  3. Poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany zvířat, zejména:
  • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány veřejné správy
  • spolupráce s jinými subjekty a sdruženími, které mají za svůj hlavní cíl ochranu zvířat
  • poskytování poradenství v oblasti péče o zvíře
  • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř i vně spolku)
  • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
  • osvětová činnost
  • pořádání výstav 

 

“Když každý z nás vykoná něco malého, vytvoříme společně něco velkého.” M. Merten

.

Novinky

     

Poděkování paní důchodkyni z Vratislavic nad Nisou

Opět posíláme veliké poděkování paní důchodkyni z Vratislavic, která upletla krásné deky pro naše zvířátka v útulku. Máme velikou radost. MOC DĚKUJEME :-)


 

Poděkování

Mnohokrát děkujeme paní učitelce Mgr. Aleně Strnadové za uspořádání sbírky potřebných věcí pro útulek Azyl pes. Sbírku uspořádala na ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Děkujeme všem dětem i dospělákům, kteří donesli něco pro pejsky a kočičky. :-)


 

PF 2017

Vážení naši příznivci.

Jménem zapsaného spolku Azyl Pes Krásný Les Vám všem, kteří podporujete jakkoliv náš spolek a tím i útulek Azyl pes, mnohokrát děkuji za Vaši přízeň. Děkujeme za hmotné dárky a dary, za příspěvky do kasiček, za příspěvky na účty spolku, veřejné sbírky a útulku. Děkujeme i těm, kteří nás podporují morálně. Je krásné, když se okruh lidí, kteří podporují stejnou “věc” neustále zvětšuje. Budeme velice rádi, když i nadále zachováte přízeň právě nám. DĚKUJEME.

Pro potěchu duše Vám posílám tyto myšlenky:

“Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá význam.” E. Burke

PF 2017

“Když je srdce šťastné, objímá celý svět.” Sri Chinmoy

“Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nemůžeme vidět ani se jich dotknout – musíme je vycítit srdcem.” Helen Kellerová

Hodně radosti a lásky Vám přeje  AZYL PES KRÁSNÝ LES, Z. S.

 

 


 

Poděkování paní důchodkyni z Vratislavic nad Nisou

Mnohokrát děkujeme paní důchodkyni z Vratislavic nad Nisou za další krásné deky pro kočičky a pejsky, na kterých je vidět, že jsou pletené s láskou pro zvířátka. DĚKUJEME.


 

PODĚKOVÁNÍ – deky a granule pro kočičky

Moc děkujeme paní Mgr. Daně Moravcové za granule pro kočičky a deky pro pejsky. :-)


   

Zobrazit všechny novinky