Azyl pes Krásný Les, z. s.


Vítáme Vás na našich stránkách  AZYL PES KRÁSNÝ LES, z. s.

Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky a zajímáte se o zvířata, kterým život připravil nelehké překážky  a často je nutil o vlastní život bojovat.

 

UPOZORNĚNÍ:  Webové stránky Azyl pes Krásný Les, z. s. a webové stránky ÚTULKU Azyl Pes jsou propojené, takže z našich stránek se dostanete i na stránky útulku a naopak.

 

Účel  Azyl pes Krásný Les, z. s. je:

 

  1. Hlavním účelem zapsaného spolku je ochrana opuštěných a týraných psů a koček, včetně zajištění veterinární péče. Odchyt zatoulaných psů i koček a navrácení jejich vlastníkům, případně umístění do nových domovů.
  2. Kastrační program.
  3. Poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany zvířat, zejména:
  • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány veřejné správy
  • spolupráce s jinými subjekty a sdruženími, které mají za svůj hlavní cíl ochranu zvířat
  • poskytování poradenství v oblasti péče o zvíře
  • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř i vně spolku)
  • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
  • osvětová činnost
  • pořádání výstav 

 

“Když každý z nás vykoná něco malého, vytvoříme společně něco velkého.” M. Merten

.

Novinky

     

Poděkování za granule a pletené deky

Trochu se zpožděním posíláme veliké poděkování paní Jitce Hřebenové za veliký pytel kvalitních granulí pro pejsky. Také děkujeme paní Šárce Fritschové za velké pytle kvalitních granulí pro pejsky. V neposlední řadě posíláme poděkování paní důchodkyni z Vratislavic, která poslala další krásné, ručně pletené dečky pro pejsky a kočičky. Moc všem děkujeme.


 

Poděkování

Mnohokrát děkujeme paní Jitce Hřebenové za veliký pytel granulí pro pejsky. Dále mockrát děkujeme paní Mgr. Daně J. Moravcové za krásné škrabadlo pro kočičky. Děkujeme Vám všem, kteří přispíváte do kasiček i na účet – na naše zvířátka.


 

Poděkování paní důchodkyni z Vratislavic nad Nisou

Opět posíláme veliké poděkování paní důchodkyni z Vratislavic, která upletla krásné deky pro naše zvířátka v útulku. Máme velikou radost. MOC DĚKUJEME :-)


 

Poděkování

Mnohokrát děkujeme paní učitelce Mgr. Aleně Strnadové za uspořádání sbírky potřebných věcí pro útulek Azyl pes. Sbírku uspořádala na ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Děkujeme všem dětem i dospělákům, kteří donesli něco pro pejsky a kočičky. :-)


 

PF 2017

Vážení naši příznivci.

Jménem zapsaného spolku Azyl Pes Krásný Les Vám všem, kteří podporujete jakkoliv náš spolek a tím i útulek Azyl pes, mnohokrát děkuji za Vaši přízeň. Děkujeme za hmotné dárky a dary, za příspěvky do kasiček, za příspěvky na účty spolku, veřejné sbírky a útulku. Děkujeme i těm, kteří nás podporují morálně. Je krásné, když se okruh lidí, kteří podporují stejnou “věc” neustále zvětšuje. Budeme velice rádi, když i nadále zachováte přízeň právě nám. DĚKUJEME.

Pro potěchu duše Vám posílám tyto myšlenky:

“Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá význam.” E. Burke

PF 2017

“Když je srdce šťastné, objímá celý svět.” Sri Chinmoy

“Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nemůžeme vidět ani se jich dotknout – musíme je vycítit srdcem.” Helen Kellerová

Hodně radosti a lásky Vám přeje  AZYL PES KRÁSNÝ LES, Z. S.

 

 


   

Zobrazit všechny novinky